Diruak malkarrak zelaitzen

From wikidioms


Language Basque
Topics Money
Explanation and use (in mother tongue) Write here (in the idiom original language) an explanation, use, origin, etc.
Diruak malkarrak zelaitzen Merve.jpg

In English

Literal Translation: Write here the literal translation to English
Real meaning: Write here the idiom real meaning, in English
Related idioms: Write here related idioms in English, with or without links to its meaning

In other languages

Language Literal translation To express the same Related Idioms
Basque ... ... ...
Catalan ... ... ...
Galician ... ... ...
Romanian ... ... ...
Spanish ... ... ...
Turkish Engebeli alanlarda paralar Para ile tüm güçlüklerin üstesinden gelinebileceği, paranın her türlü engeli aşmak konusunda yardımcı olduğu anlamına gelmektedir. Altın anahtar her kapıyı açar.(proverb)