Lan lasterra, lan alferra

From wikidioms


Language Basque
Topics Education, Work
Explanation and use (in mother tongue) Arinegi edo laster batean egiten den lana ez da ondo ateratzen.
Lan lasterra lan alferra Merveil.jpg

In English

Literal Translation: Quick job, lazy job.
Real meaning: Work that is done too quickly does not go well.
Related idioms: Haste makes waste

In other languages

Language Literal translation To express the same Related Idioms
Catalan ... ... ...
Galician ... ... ...
Romanian Lucru rapid, muncă leneșă. Nu învățați lenevia ci lucrul cu acul. ...
Spanish Trabajo rapido, trabajo ocioso El flojo trabaja dos veces (Como es el pago, así es el trabajo) (Quien del trabajo huye, su porvenir destruye)
Turkish Hızlı iş, tembel iş Bir işin düşüne taşına yapılması gerektiğini, böyle yapılmazsa istenen sonuca ulaşılamayacağını anlatır Acele işe şeytan karışır(Proverb).