Urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta lau

From wikidioms


Language Basque
Topics Food, Behaviour
Explanation and use (in mother tongue) Gauzak ez dira askotan espero ditugun bezala gertatzen.
Urrutiko intxaurrak telva.jpg

In English

Literal Translation: Far-away there are fourteen walnuts; when we get closer, there are four.
Real meaning: Things are sometimes not as we expected them to be.
Related idioms: The grass is always greener on the other side.

In other languages

Language Literal translation To express the same Related Idioms
Catalan ... ... ...
Galician ... ... ...
Romanian Departe sunt paisprezece nuci; când ne apropiem, sunt patru. Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. Șapte muzici - trei!
Spanish En la lejanía catorce nueces; cuando nos acercamos, cuatro. ... ...
Turkish Uzakta on dört ceviz var; yaklaştığımızda, dört tane var. “aynı şey bizde bulunduğu halde, bir başkasında bulunan malı daha değerli, bizimkinden daha iyi, daha üstün görürüz” anlamında söylenir. komşunun tavuğu komşuya kaz görünür(proverb)